MTÜ Kasvukesa Pikk 4, Viljandi 71003, info@kasvukesa.eu
 
 
 

Koordinaatori ametijuhend

 Haridus- ja Teadusministeeriumi info Õppenõukogud, üldkoosolekud 2017/18
 Meid nõustab välishindamisosakonna 
Pärnu- ja Viljandimaa ekspert Pille Vaiksaar
7350 321, 56 87 64 83, pille.vaiksaar@hm.ee
 13.12 - õppenõukogu.
19.12 - erakorraline lastevanemate üldkoosolek.
28.12 - MTÜ üldkoosolek.


Arhiiv: